Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Quân sự 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay chụm, để gần nhau, đặt tay ở trước tầm bụng, lòng bàn tay úp, rồi kéo đưa lên tới giữa tầm ngực rồi kéo sang hai bên đồng thời hai tay bung xòe ra, hai tay ngửa lên cao hơn tầm vai.
Advertisement


Advertisement