Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Toàn Quốc Số đếm 2016


Từ đồng nghĩa: Bốn chục
Tiếng anh: forty

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải có hình dạng sau. Giơ tay phải lên ngang má. Lòng bàn tay hướng ra phía trước. Co nhẹ bốn ngón tay hai lần."

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác