Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Đồ vật 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép, áp hai lòng bàn tay vào nhau đặt trước tầm ngực, rồi nhích mở hai bàn ra, đầu các ngón tay vẫn còn chạm nhau.

Advertisement


Advertisement