Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay trái khép ngửa, đặt tay giữa tầm ngực, tay phải khép, sống lưng tay phải đặt lên lòng bàn tay trái rồi kéo tay ra sau. Sau đó hai tay chụm đặt trước hai mắt rồi kéo dang ra hai bên đồng thời các ngón tay mở xòe ra, lòng bàn tay hướng ra trước.
Advertisement


Advertisement