Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái B.Sau đó cánh tay trái úp ngang trước tầm ngực, tay phải từ vị trí chữ B, đưa từ từ ra trước úp ngang qua cẳng tay trái, mũi tay hướng xuống.
Advertisement


Advertisement