Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Đồ vật Giáo Dục 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái C, sau đó ngón cái và ngón trỏ chạm nhau, rồi làm động tác viết trên không gian.

Advertisement


Advertisement