Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải xòe ngửa, các ngón tay hơi cong, đưa ra phía trước, tay phải nắm, chỉa ngón trỏ thẳng lên đặt giữa sống mũi rồi kéo tay xuống một chút.