Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Con vật 2006


Cách làm ký hiệu

Cánh tay phải đưa ra trước , bàn tay khép, lòng bàn tay hướng sang trái rồi đẩy di chuyển bàn tay ra trước đồng thời bàn tay lắc qua lắc lại. Sau đó hai bàn tay nắm lỏng, chỉa hai ngón trỏ ra, hai đầu ngón trỏ chạm nhau rồi vẽ một vòng tròn trước tầm ngực và sau đó ngón cái và ngón trỏ của tay phải chập nhau rồi kéo thục tay ra sau.
Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement