Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Đồ vật Giao Thông 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép ngửa, các ngón tay hơi cong lên, áp sát hai sống lưng với nhau, đặt tay giữa tầm ngực rồi đẩy nhẹ tay ra trước, sau đó hạ các đầu ngón tay chúi xuống.