Bình Dương Nghề may - Đan 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đưa ra sau đặt chạm tay ngay cầu vai cụ thể.