Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái khép ngửa, tay phải để kí hiệu chữ cái H, đặt lên lòng bàn tay trái rồi di chuyển ra trước đồng thời đưa lên đưa xuống nhấp nhô theo hình sóng biển, và sau đó chuyển chữ cái H thành chữ cái L.