Hà Nội Tính cách - Tính chất 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyNhận ra ý nghĩa, bản chất, lí lẽ của cái gì, bằng sự vận dụng trí tuệ.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

QIPEDC

Ký Hiệu cùng phân loại Tính cách - Tính chất

chiến thắng

Hải Phòng Quân sự Tính cách - Tính chất
2006

Tay phải nắm lại rồi vung lên qua đầu hai lần.


Xem Video
khó

Bình Dương Tính cách - Tính chất
2006

Tay phải nắm, úp vào giữa ngực rồi xoay một vòng, mặt nhăn diễn cảm.


Xem Video
cằn cỗi

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất
2006

Tay phải đánh chữ cái C, rồi từ từ tóp chữ C lại một chút.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hà Nội

chương trình

Hà Nội Tin học
2006

Tay trái các mũi tay hướng lên trên, lòng bàn tay hướng sang phải. Tay phải úp và đặt vào mũi bàn tay rồi từ từ kéo xuống cổ tay của bàn tay trái


Xem Video
phím enter

Hà Nội Tin học
2006

Hai tay xòe úp trước tầm ngực rồi cử động các ngón tay. Sau đó tay phải nắm, chỉa ngón trỏ hướng xuống rồi nhấn ngón trỏ xuống.


Xem Video
chọn

Hà Nội Tin học
2006

Tay phải nắm lại để thừa hai ngón cái và trỏ đưa ra phía trứơc rồi kéo vào trong ngực 2 ngón tay chạm vào nhau


Xem Video


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam