Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Giáo Dục 2006


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay của bàn tay phải chạm cằm rồi vuốt nhẹ xuống. Sau đó, đặt mu bàn tay phải sát trán rồi đẩy bàn tay ra phía trước.