Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Thực Vật 2006


Cách làm ký hiệu

Các ngón tay phải chụm lại để trước ngực rồi xoè ra, sau đó chuyền thành kí hiệu chữ H.