Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái N (nước).Sau đó hai bàn tay đan vào nhau đưa ra trước tầm bụng rồi đưa qua đưa lại sang hai phía 2 lần.