Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Lễ hội 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, đưa ra trước chập vào nhau rồi tách ra kéo đánh vòng vào người hai nắm tay chập trở lại.Sau đó hai tay xòe giơ lên cao hơn vai rồi lắc hai bàn tay.