Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Thời Gian 2006


Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay khép ngửa, đưa ra trước rồi nhấc hai tay lên nhấc xuống hai lần.