Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Quân sự 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải để kí hiệu chữ K. Sau đó hai tay nắm cứng đưa mạnh ra trước hơi chếch về bên trái, mắt nhìn theo tay.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác