Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Quân sự Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón cái ra đặt tay dưới cằm, lòng bàn tay hướng vào trong rồi nhấc tay đưa lên cao hơn tầm vai phải, ngón cái hướng lên.