Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giáo Dục Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay vỗ vào nhau. Sau đó đặt tay phải ngang ngực, lòng bàn tay úp, đặt tay trái ngang bụng, lòng bàn tay ngửa.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác