Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Con vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm vào cổ.Sau đó hai tay xòe, úp trước tầm bụng, người hơi khom rồi luân phiên nhấc hai tay ra trước