Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Con vật 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ lên cong lại, đặt hai tay lên gần hai bên mép miệng rồi cụp hai trỏ hai lần.