Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Nghề may - Đan 2006


Cách làm ký hiệu

Tay trái nắm áo, tay phải nắm đặt đầu ngón cái và trỏ ngay nắm tay trái rồi làm động tác khâu nhiều lần.