Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Lễ hội 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải đánh chữ cái K, đặt bên thái dương phải rồi kéo xuống xoay một vòng trên lòng bàn tay trái.