Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Ẩm thực - Món ăn 2006


Cách làm ký hiệu

Ngón trỏ và ngón giữa phải úp vào lòng bàn tay trái rồi quẹt một cái vào tới cổ tay. Sau đó tay phải đưa lên đặt dưới cằm, hướng lòng bàn xuống dưới rồi cử động các ngón tay.