Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Ẩm thực - Món ăn 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra chạm nhau rồi vẽ một vòng tròn nhỏ.Sau đó tay phải nắm, chỉa thẳng ngón trỏ lên rồi cử động ngón trỏ cong vào búng ra ( nhiều lần).
Advertisement


Advertisement