Bình Dương Giáo Dục Lễ hội 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Hai tay giơ lên bên phải uốn cổ tay múa cụ thể rồi hoán đổi múa qua bên trái.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Giáo Dục

trực nhật

Huế Giáo Dục
2006

Hai tay nắm, đặt nắm tay trái ra trước, lòng bàn tay hướng sang phải, đặt nắm tay phải dưới tầm bụng rồi đẩy xoáy hai tay hướng sang phải. Sau đó tay ph


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Lễ hội

đưa đám

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động Lễ hội
2006

Hai tay làm động tác thắt khăn tang.Sau đó hai bàn tay khép khum úp vào nhau.


Xem Video
xiếc

Hà Nội Lễ hội
2006

Hai bàn tay xòe, ngửa, đưa ra trước, bàn tay phải chúm rồi đẩy tay lên, đống thời cùng lúc mở xòe các ngón tay ra hứng trên không , bàn tay trái cũng làm thao


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Bình Dương

áo đầm

Huế Trang phục
2006

Ngón tay cái và ngón trỏ của bàn tay phải nắm vào áo. Sau đó hai tay chống hai bên ngang eo.


Xem Video


Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Tại sao chúng tôi phải đặt quảng cáo?

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam