Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Ẩm thực - Món ăn Con vật 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải xòe, úp ra trước, các ngón tay hơi cong rồi cử động các ngón tay đồng thời di chuyển bò ra trước.