Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Hành động Quân sự 2006


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên chấm lên trán, sau đó chụm tay lại chạm trán rồi bung xòe ra.