Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải đưa ra sau đặt áp sau gáy đồng thời đầu hơi ngã về sau.
Advertisement


Advertisement