Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

SSLI - Nhóm phiên dịch Ngôn Ngữ Ký Hiệu Sài Gòn
Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2019
Advertisement


Tiếng anh: think, imagine

Cách làm ký hiệu

Ngón trỏ duỗi thẳng, đặt vào thái dương. Đầu hơi cúi, sau đó ngẩng lên, mắt sáng, mở to

Advertisement

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khácAdvertisement