Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Lâm Đồng Giáo Dục Tính cách - Tính chất 2006


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm chặt, gõ nhẹ vào giữa trán, lòng bàn tay hướng vào trán.
Advertisement


Advertisement