Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay khép, các đầu ngón chạm với nhau, lòng bàn tay hướng vào nhau đặt tay trước tầm ngực, tạo dạng như mái nhà. Sau đó đánh chữ cái W và C.
Advertisement


Advertisement