Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải nắm, úp trước tầm ngực, rồi di chuyển nắm tay nhanh qua lại hai lần.

Advertisement


Advertisement