Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hà Nội Tin học 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ ra đưa tay úp ra trước rồi quay một vòng và hơi nhích tay lên rồi chỉ ra trước.

Advertisement


Advertisement