Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Hai bàn tay khum, đưa lên úp trên qua khỏi đầu, rồi đẫy hai tay vào đồng thời xoay hai bàn tay quanh nhau và các ngón tay búng búng.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Tính cách - Tính chất

Uy tín
reputation

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất
2019

Tay làm như kí hiệu chữ U, chuyển động vòng tròn từ phải qua trái


Xem Video
bằng

Hà Nội Tính cách - Tính chất
2006

Tay phải nắm để thừa 3 ngón trỏ và giữa đặt song song ngang ngực từ từ kéo về bên phải.


Xem Video
cao vút

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất
2006

Cánh tay trái gập khuỷu, bàn tay khép, lòng bàn tay hướng vào mặt, bàn tay phải khép nắm vào cẳng tay trái, gần khuỷu tay rồi vuốt thẳng lên, qua khỏi các ng


Xem Video
Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam