Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Đánh chữ cái N (nước).Hai tay nắm lỏng, đưa ra trước tầm ngực, ngón cái và ngón trỏ của hai bàn tay chỉa ra đặt chạm nhau rồi kéo hai tay dang sang hai bên đồng thời chập hai ngón tay lại.Sau đó đánh chữ cái N và B.

Advertisement


Advertisement