Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Giáo Dục 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay trái đưa ra trườc, lòng bàn tay hướng về bên phải.Tay phải đánh chữ cái N và Q khi đánh đến chữ cái Q thì đồng thời kéo đặt vào lòng bàn tay trái.

Advertisement


Advertisement