Toàn Quốc Giáo Dục 2021


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Chưa có thông tinTài liệu tham khảo

QIPEDC

Ký Hiệu cùng phân loại Giáo Dục

hiểu

Bình Dương Giáo Dục
2006

Tay phải úp vỗ vào trán hai lần đồng thời đầu gật.


Xem Video
hiểu

Bình Dương Giáo Dục
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên gõ gõ vào thái dương phải nhiều lần đồng thời đầu gật theo.


Xem Video
hạnh kiểm

Hà Nội Giáo Dục
2006

Dùng bàn tay phải đánh 2 chữ cái H và K.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Toàn Quốc

chân vịt

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Bàn tay trái úp, nắm lại chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra, dang rộng, tay phải nắm chỉa ngón trỏ xuống, đặt ngón trỏ phải vào kẻ hở của hai ngón trỏ và gi�


Xem Video
suốt chỉ

Bình Dương Nghề may - Đan
2006

Tay trái nắm, chỉa ngón trỏ thẳng lên, tay phải nắm vào ngón trỏ trái. Sau đó hai nắm, chỉa hai ngón út ra, hai đầu ngón út chạm nhau rồi kéo hai tay dang ra hai


Xem Video


Nhà Tài Trợ