Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Đồ vật 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay trái khép ngửa, bàn tay phải xoè các ngón hơi cong úp lên lòng bàn tay trái.

Advertisement


Advertisement