Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Ẩm thực - Món ăn Hành động 2006
Advertisement


Cách làm ký hiệu

Tay phải nắm úp chỉa ngón trỏ ra rồi lật qua lật lại.

Advertisement


Advertisement