Bình Dương Hành động 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Tay trái nắm chừa lỗ tròn nhỏ, tay phải nắm chỉa ngón cái lên rồi chúi rót ngón cái vào lỗ tròn nắm tay trái.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

thêm

Cần Thơ Hành động Tính cách - Tính chất
2006

Bàn tay trái khép ngửa đặt tay giữa tầm ngực, tay phải khép đưa từ dưới lên úp lên lòng bàn tay trái.


Xem Video
viết

Bình Dương Hành động
2006

Tay trái khép, đặt ngửa ra trước, tay phải nắm, ngón cái chạm ngón trỏ rồi làm động tác viết hờ trên lòng bàn tay trái.


Xem Video
gặt lúa

Hải Phòng Hành động
2006

Cánh tay trái gập khuỷu, đưa ra trước, bàn tay nắm, tay phải khép ngửa, đặt xuống phía dưới tay trái có khoảng cách độ 20 cm rồi đẩy bàn tay phải kéo th�


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Bình Dương

áo tắm

Hà Nội Trang phục
2006

Tay phải nắm vào áo. Hai tay xoè ra đặt trước ngực, tay trái đặt trên tay phải rồi đưa đi đưa lại ngược chiều nhau.


Xem Video


Nhà Tài Trợ