Hải Phòng Hành động 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Hai tay kí hiệu hai chữ cái S rồi xoay vòng hai tay bắt chéo nhau ở cổ tay.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

huấn luyện

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động
2006

Hai tay chụm đưa lên đặt trên trán.


Xem Video
cười

Hải Phòng Hành động
2006

Ngón trỏ và ngón cái của hai tay hơi mở rồi đặt lên hai bên mép sau đó kéo lên má đồng thời miệng cười.


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hải PhòngNhà Tài Trợ