Bình Dương Thực Vật 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Bàn tay trái xoè ngửa, các ngón hơi cong, tay phải nắm chỉa ngón trỏ chỉ vào lòng bàn tay trái, rồi nhấc ra ngoài uốn theo dạng đường cong ( làm ba lần theo ba chiều khác nhau)
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Thực Vật

hoa nhài

Bình Dương Thực Vật
2006

Tay phải chúm, đưa ngửa ra trước rồi hơi mở xòe các ngón tay ra, sau đó đánh chữ cái N.


Xem Video
hoa phượng tím

Lâm Đồng Thực Vật
2006

Bàn tay trái nắm, chỉa ngón trỏ thẳng lên đặt tay trước tầm cổ, đồng thời các ngón tay của bàn tay phải chụm lại đặt ngang đầu ngón trỏ trái rồi cử


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Bình Dương

phơi

Bình Dương Hành động Trang phục
2006

Cánh tay trái đưa ra gập ngang hơi chếch lên cao, lòng bàn tay hướng vào. Dùng bàn tay phải úp vắt ngang lên cánh tay trái.


Xem Video


Nhà Tài Trợ