Tài liệu tham khảo

VSDIC
Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay đánh hai chữ cái Y, áp hai tay với nhau ở giữa tầm ngực, lòng hai bàn tay hướng vào nhau rồi cọ sát xoay hai tay ngược chiều nhau ba lần.