Hải Phòng Hành động 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyCách làm ký hiệu

Ngón cái phải đặt vào đầu ngón tay út rồi lần lượt xoe ngón cái ra chạm các ngón còn lại.( hai lần.)
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

lựa

Hải Phòng Hành động
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ và ngón giữa ra đặt ngang mắt trái rồi đưa từ trái sang phải, mắt nhìn theo tay.Sau đó chắp ngón cái và ngón trỏ phải lại, rồ


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hải PhòngNhà Tài Trợ