Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Giao Thông 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, đưa ngửa ra trước rồi đẩy tay phải ra đồng thời thụt tay trái vào rồi hoán đổi đẩy ngược lại.Sau đó bàn tay trái úp, các ngón hơi cong, tay phải xòe ngửa, đặt lên bàn tay trái rồi cùng nâng hai tay lên cao ngang tầm mặt đồng thời các ngón tay chúm mở (nâng tay lên hai lần)

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác