Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Giao Thông Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006


Cách làm ký hiệu

Hai nắm, đưa ra trước rồi làm động tác như lái xe.Sau đó tay trái úp trước tầm ngực, tay phải xòe, đặt ngửa lên cổ tay trái rồi xoay tay phải hai lần.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác