Tài liệu tham khảo

VSDIC
Cần Thơ Giao Thông 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, lòng bàn tay úp, đưa song song hai nắm tay ra phía trước rồi vặn nhấn cổ tay đẩy hai nắm tay lên một chút. (thực hiện nhiều lần)

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác