Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Huế Đồ vật Giao Thông 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm, chỉa hai ngón cái và hai ngón trỏ ra, chạm các đầu ngón với nhau rồi vẽ một vòng tròn to. Sau đó hai tay nắm úp ra trước rồi làm động tác như đạp xe đạp.
Advertisement


Advertisement